Mapo Group

Včasný záchyt kritických vrozených vad u novorozenců

Nový projekt Národního screeningového centra (NSC) rozšíří pomocí metody pulzní oxymetrie včasnou diagnostiku vrozených kritických srdečních anomálií u novorozenců.

1/3 novorozenců s vážnou srdeční vadou je propuštěna domů

V České republice je zatím diagnostika srdečných vad prováděna na prenatální úrovni pomocí ultrazvuku. Tímto způsobem dojde k odhalení 2/3 srdečných vad. 1/3 dětí s vrozenou srdeční vadou je ale propuštěna domů, protože v prvních dnech života neprojevují žádné příznaky. Důsledkem pozdní diagnózy je vyšší riziko komplikací, dlouhodobý pobyt na JIP, hypoxické poškození mozku a dokonce i smrt.

Pilotní program NSC zachraňuje životy novorozenců

Národní screeningové centrum proto spustilo pilotní projekt, který má za cíl včasné zachycení kritických vad u novorozenců. Do programu bude zařazeno 20 000 novorozených dětí ve věku 0 – 5 dní. Každý novorozenec bude neinvazivní a bezbolestnou metodou vyšetřen. Podle míry sycení jeho krve kyslíkem se lékaři díky metodě pulzní oxymetrie o závažné srdeční vadě dozví ihned a mohou zajistit okamžitý transport miminka do kardiochirurgického centra. V současnosti program probíhá v 9 dětských neonatologických centrech v České republice, mimo jiné i u nás v Nemocnici Šumperk.

V mnoha státech už je vyšetření povinné

Zatímco v České republice se do pulzní oxymetrie pouští ojediněle některé nemocnice, zatím se jedná o nekoordinovanou aktivitu. Naopak v některých velkých státech jako jsou USA, Velká Británie, Švýcarsko, Skandinávie a jiných je včasný záchyt vrozených srdečných vad povinný.

Přípravy pilotního projektu byly zahájeny 1. 6. 2018 a projekt skončí o tři roky později v květnu 2021. Pokud bude úspěšný, dojde k jeho celoplošné implementaci po českých nemocnicích.