S MAPO Group můžete pracovat v atraktivních oborech, jako je zdravotnictví, IT, marketing, finance aj.