Mapo Group

I nadále poskytujeme služby v souladu s aktuálními opatřeními

I přes vyhlášení nouzového stavu se společnosti skupiny MAPO Group a. s. snaží nadále poskytovat své služby v souladu s opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR a místně příslušnými orgány.

Všechna opatření jsme nastavili tak, abychom žádným způsobem neohrozili chod a provoz společností spadající do skupiny MAPO Group a. s., která je významným poskytovatelem služeb v oblasti zdravotnictví.

Stejně zodpovědně jsme nastavili opatření také v Nemocnici Šumperk, která je významným poskytovatelem zdravotní péče v Olomouckém kraji.

Více informací k opatřením naleznete na webových stránkách společností a na webu Ministerstva zdravotnictví »